WMS – G-Ware

Information

G-ware warehouse simplifies the records and management of warehouse operations, utilization of floor space and enables higher workforce productivity.

It serves as a reliable source of relevant information. Check-ups and updates always take place in real time along with the use of the automatic identification of individual handling units, goods and stock positions. It also enables its users to abide by the FIFO or FEFO procedures and ensures traceability of all operations. Among the system’s specific functions is management of high-runner products or easily spoiled goods, management of the complex operation of homogenous pallet dispatch, cardboard, individual pieces and completion of deliveries into packages, cardboard and pallets. Another option is completion of special customer pallets according to the JIT/JIS sequence, labelling or assembly according to the BOM definition. Companies gain an accurate overview of the amount of particular goods or a finished product, its current location or vacant warehousing positions in the warehouse. The system runs on the basis of bar codes but can be interconnected with a plethora of other technologies such as: RFID, Pick by light, Pick by voice, etc. It can also be integrated with automatic shelving systems.    

Advantages:
- Lowering of stock
- Acceleration of stock turnaround, lowering of demands on the workforce and machinery
- Lowering the write-off of expired goods Short-term financial return 
- Increase in accuracy and speed of logistics operations

Processes All operations carried out by warehousing personnel are managed by the G-ware system and checked by automatic identification (Bar code, RFID, pick by-voice). This is done so that the workers are not held back by the process while also eliminating the possibility of error. Individual processes can be adjusted in the process tree. The system enables automatic management of operation across all of the logistics processes from inbound goods from the supplier to dispatch of delivery to the customer.

 • Stock receipt 
 • Repackaging
 • Warehousing of goods
 • Supplemented
 • Consolidation
 • Expedition
 • Checking
 • Returns
 • Empties records
 • Stocktaking

Snadné a vyzkoušené řešení díky neustálému vývoji je možné implementovat nové standardy téměř okamžitě. V současné době jsou postupně integrovány nové formy standartu INDUSTRY 4.0, kterými jsou především automatizace a digitalizace.Snadná integraceSystém G-WARE warehouse může pracovat jako nadstavba většiny ERP systému díky otevřené, modulární a portabilní architektuře. Infrastruktura je připravena pro platformy Windows a Linux samotná databáze poté může být provozována na MS SQL, PostgreSQL nebo Oracle. Aplikace pro snímání kódů může být instalována na terminály, které běží na OS Android nebo Windows CE. Flexibilita a škálovatelnost G-WARE warehouse poskytuje výkonný, škálovatelný a flexibilní systém řízení skladu v reálném čase, který vám pomůže zvýšit produktivitu, snížit náklady, zkrátit dobu plnění objednávky, zvýšit spokojenost zákazníků a poskytovat rychlou návratnost investic (ROI).

More G-Ware products

G-WARE JIS

Management of daily sequence deliveries (JIT/JIS) is a concept of delivery management between the customer and supplier built on EDI technology. This concept allows customers to plan the dispatch and management of the manufacturing capacities of their suppliers.

The aim is to eliminate needlessly high warehouse stock and to increase the flexibility of the entire customer-supplier chain. The deliveries are managed by call-offs from customers which provide information about the current requirements of customers and their forecasts for the imminent future.

A specialized solution of the G-Ware Sequence is dedicated to automated management of Just-in-Time Just-in-Sequence deliveries. This module fully utilizes EDI communication for message exchange in various standards (for instance EDIFACT, Odette, VDA, ANSI, etc.)

Systém je úzce provázán s EDI a umí přijímat i odesílat EDI zprávy, jako jsou JIS odvolávky, předpovědi, a odesílat elektronické sběrné dodací listy a faktury. Při realizaci dodávek JIS je klíčové expedovat dodávky zákazníkovi řádně označené a bezchybně vyskládané na paletu a naložené do kamionu.

Aplikace zajistí tisk etiket a průvodní dokumentace. Bezchybnost dodávek je monitorována skenery snímajícími identifikační kódy ze sekvencovaných výrobků. Při realizaci dodávek je klíčové na základě kumulativních čísel připravit plán dodávek a zabezpečit vychystávání finálních výrobků podle FIFO. Při realizaci dodávek je také důležité seřadit a expedovat dodávky zákazníkovi řádně označené a bezchybně seřazené různými způsoby expedice

Při realizaci dodávek JIT (Just-in-Time) je důležité dodat zákazníkovi správné množství ve správném čase a správně zabalené. Dodávky jsou připravovány na základě plánu, který využívá kumulativní čísla. Při realizaci dodávek JIS (Just-in-Sequence) je klíčové dodat zákazníkovi správné množství ve správném čase a správném pořadí položek v manipulačních jednotkách i jejich umístění na kamionu.

Advantages:

 • Error-free goods dispatch
 • Ensuring that the customer’s requirements with regard to labelling and delivery documentation are met
 • Lowering of costs of delivery management communication

G-WARE Portal

The web solution G-Ware Portal for communication with suppliers provides simplification and a more effective way of systematic cooperation between the supplier and customer.

This module offers a consolidated overview of currently approved delivery orders, call-offs, warehouse reports, stock movements allowing the suppliers to react quickly based on the current requirements of their customers. There is also the possibility of adjusting the module to meet the requirements of customers.

Currently, because of the G-ware Portal, the supplier has the option of printing the unique labels of a particular customer, which makes identification of inbound goods easier.

Advantages:

 • Unified information on both sides of the supply chain
 • Unified place for information exchange
 • Immediate overview of the delivery state
 • Dispatch of goods with customer labels which makes identification of inbound goods easier.
en_US