IT sytém pro logistiku

ICT – řešení

informační systémy a řízení skladu

V dnešním světě představují informační a komunikační technologie ICT -(Information and Communication Technologies) nepostradatelnou součást i v oblasti logistiky.

V našich provozech používáme řešení, které je unikátní nejenom pro interní logistiku, ale pro celý dodavatelsko-odběratelský řetězec. Informační systémy, implementované v našich skladech řídí výrobní, logistické i distribuční provozy. Všechny tyto systémy zajišťují cesty k jednodušším, rychlejším a bezchybným činnostem v logistice. Informační systémy je možné díky své flexibilitě implementovat jak ve skladu o dvou pracovnících, tak i v areálu o desítkách současně pracujících skladníků a operátorů.

WMS

Jedním ze základních modulů je systém řízeného skladu WMS (Warehouse management system), který představuje komplexní řešení pro automatizaci, evidenci procesů a zásob v řízeném skladu. WMS eviduje rozložení zboží na skladě a řídí práce v celém skladě.

Systém řízeného skladu WMS využívá technologie automatické identifikace a pracuje s „poka-yoke“ nástroji, které zajišťují minimalizaci neúmyslných chyb při manipulaci s materiálem. Operace jsou nastaveny tak, aby dělník nemohl v sériové výrobě při rutinních operací pochybit. Pro zajištění těchto operací systém používá různé typy čárových kódů, bezkontaktní identifikace RFID, pick-by-voice nebo pick-by-light technologie.

 WMS tak přináší přesná a aktuální data o logistickém toku, bezchybné a jednoduché procesy, zpětnou dohledatelnost všech činností a návazností.

JIT / JIS

Sekvenční řízení logistiky je dalším z modulů našeho systému, který je vhodný pro jakéhokoliv zákazníka s dodávkami jednou nebo několikrát denně, s homogenními, mixovanými paletami nebo i s nasekvencovanými díly i s požadavky na sekvencování  modulů ve správném pořadí. Dodávky výrobků zákazníkům v módu JIT (Just In Time) a JIS (Just In Sequence) jsou spolehlivé a bez logistických chyb.

Tento modul řídí také sklad centrálního poskytovatele logistických služeb (CEDL) pro ŠKODA AUTO a.s.. CEDL zajišťuje JIS dodávky do závodu ŠKODA Auto v Mladé Boleslavi ve dvou režimech „ship2assembly“ a „ship2sequence“, které plně řídí naše systémy.

E-Portal

Sdílení aktuálních a jednoznačných informací s dodavateli pomocí webového portálu odbourává nejistoty na obou stranách. Aktuální schválené objednávky, předpověď spotřeby, stavy zásob na cestě a na skladech oběma stranám zjednodušuje život.

Systém umožňuje sledování stavu zásob dodavateli, ale i zákazníky přes WEB rozhraní, které je zabezpečeno komunikací na certifikáty ověřené servery.

EDI

EDI (Electronic Data Interchange) je zkratkou z anglického originálu pro elektronickou výměnu dat, která definuje výměnu strukturovaných zpráv mezi počítači, respektive mezi počítačovými aplikacemi. Systémy, které řídí skladové pohyby a automaticky generují různé typy těchto zpráv a zajišťují jejich bezchybné doručení.

Data jsou strukturována podle předem dohodnutých standardů a ve formě zpráv následně elektronicky automaticky přenášeny bez přispění člověka. Běžně se jako EDI rozumí specifické metody výměny zpráv, jež byly dohodnuty na úrovni národních nebo mezinárodních standardizačních společenství pro přenosy dat o obchodních transakcích. EDI komunikace je stále nejpoužívanějším datovým formátem pro elektronické obchodní transakce na světě.

ID technologie

Společnost SAPE zajišťuje dodávky hardwarových komponent a to nejen pro účely vlastních projektů, ale i samostatně na základě poptávky zákazníků. Realizujeme dodávky, mobilních terminálů, RFID technologií, průmyslových tiskáren a celé řady dalších zařízení.

Servery

Jádrem každého systému je software, nicméně v rámci kompletní dodávky našich řešení zajišťujeme i potřebný hardware (servery, síťová topologie, přenosné terminály, bezdrátová síť (WiFi), tiskárny) a dále veškeré služby spojené s implementací systému a jeho uvedení do produktivního provozu.

V rámci implementací řešíme:

 • Dodávku HW
 • Dodávku SW
 • Dodávku v režimu Managed Services včetně Service Level Agreement (SLA)
 • Virtualizace prostředí
 • Nasazení adresářových služeb, PKI
 • Clustering a NLB
 • Monitoring
 • Zálohování
 • Messaging

Vysoká dostupnost služeb

Vysoká dostupnost je obvykle nasazována pro zvýšení spolehlivosti s větší efektivitou než by mohl poskytnout jediný počítač. Zaměřujeme se především na vysokou dostupnost serverové virtualizace a s tím spojené služby jako je monitoring a zálohování.

Vysokou dostupnost implementujeme ve třech oblastech

 1. Vysoká dostupnost na úrovni aplikace
 2. Vysoká dostupnost virtuálního serveru
 3. Vysoká dostupnost v rámci služby

Vysoká dostupnost na úrovni aplikace

Obvykle je součástí aplikace a využívá clusterových služeb systému, jako jsou Failover clustering nebo load balancing. Typickým zástupcem jsou například DFS, DHCP, SQL.

Vysoká dostupnost virtuálního serveru

Jedná se rozšířenou konfiguraci virtualizačního prostředí, kdy je celý virtuální server provozován jako cluster resource, tj. že virtuální server jako celek se chová jako vysoce dostupný prostředek.

Výhodou je, že v rámci clusteringu virtuálních serverů lze zajistit vysokou dostupnost aplikací běžících ve virtuálním serveru aniž by byli designovány pro vysokou dostupnost.

Vysoká dostupnost v rámci služby

V podstatě se nejedná o clustering, ale o zajištění (distribuci) služby na více serverů, kde v případě výpadku služby lze využívat další zdroje v síti. Jako příklad lze uvést službu Active Directory, nebo DNS server.

Každý z těchto scénářů vyžaduje vytvoření a konfiguraci clusteru na jiné úrovni a má své specifické klady i zápory. Vzhledem k našim dlouhodobým zkušenostem jsme schopni zajistit vhodný návrh, který zákazníkovy přinese maximální efektivitu za přijatelnou cenu.

Monitoring

Monitoring je volitelnou součástí infrastruktury, na kterou jsou kladeny vysoké nároky na dostupnost. Zároveň poskytuje potřebná data k vyhodnocení provozovaných služeb, plnění SLA.

V případě použití proaktivního monitoringu lze předcházet výpadkům služeb způsobených poruchami hardware. Speciálně v prostředí virtualizace a vysoké dostupnosti lze při predikování chyby přesunout všechny prostředky z problematického HW na HW záložní. Tím předejít krátkodobému výpadku služeb spojených s přesunem služeb. V případě výpadku HW se obvykle jedná o spuštění služeb na jiném HW v rámci clusteru, což znamená výpadek služeb po dobu spouštění na novém HW.

Zálohování a DR

Zálohování dat je nedílnou součástí každé infrastruktury a to i v případě kdy je implementovaná vysoká dostupnost služeb (Clustering).

Úkolem zálohování je zajistit dostupnost dat v dané časové ose/historii a to především z důvodu zajištění dat v případě nechtěné ztráty dat nezaviněné samotnou infrastrukturou, ale obvykle zásahem obsluhy nebo uživatelů.

Zároveň je zálohování součástí procedury v rámci DR (Disaster recovery) a jeho design je proto podřízen mimo jiné i celkovým požadavkům na DR.

cs_CZ