WMS – G-Ware

Informace

G-Ware warehouse usnadňuje evidenci, řízení skladových operací, využití místa nebo posílení produktivity pracovníků.G-Ware warehouse usnadňuje evidenci, řízení skladových operací, využití místa nebo posílení produktivity pracovníků.

Přináší spolehlivý zdroj aktuálních informací, kontroly a aktualizace probíhají vždy v reálném čase s využitím automatické identifikace jednotlivých manipulačních jednotek, zboží a skladových míst. Zároveň umožňuje dodržovat pravidla FIFO a FEFO a zajistí sledovatelnost všech operací.Mezi speciální funkce patří kontrola rychloobrátkového nebo rychle zkazitelného zboží, složitější operace při vychystávání homogenních palet, kartonů nebo jednotlivých kusů a kompletace zásilek do balíků, kartonů a palet. Další možností je kompletace speciálních zákaznických palet dle sekvence (JIT/JIS), etiketování nebo sestavení dle definice (BOM).Společnosti získají přesný přehled o tom, kde a v jakém množství se konkrétní materiál či hotový výrobek nachází nebo kam se má umístit. Prostřednictvím systému se nabízí možnost lepšího využití skladovací plochy, posílení produktivity pracovníků, ale i zajištění reportu sledovatelnosti. Systém funguje na bázi čárových kódů, ale lze jej propojit s celou řadou dalších technologií, jako RFID, Pick by Light, Pick by Voice, rozšířená realita, nebo je integrovat s technologiemi vážních systémů, dopravníků a automatickými regálovými systémy.    

Výhody:
– Snížení zásob
– Zrychlení obrátky zásob Snížení nákladů na zaměstnance a techniku
– Snížení odpisu prošlého zboží Krátkodobá finanční návratnost  
– Zvýšení přesnosti a rychlosti ve skladových operací

Procesy – všechny operace prováděné skladníky jsou řízeny systémem G-Ware warehouse a kontrolovány za použití automatické identifikace (čárový kód, RFID, pick.by-voice), tak aby nezdržovaly obsluhu a zároveň eliminovaly chyby. Jednotlivé procesy je možné upravit v procesním stromu. Systém umožňuje automatickou správu provozu napříč všemi skladovými procesy, počínaje příjmem objednaného (avizovaného) zboží od dodavatele a konče expedicí dodávky zákazníkovi.

 • Příjem na sklad 
 • Přebalení
 • Naskladnění materiálu
 • Doplňování
 • Konsolidace
 • Expedice
 • Kontrola
 • Vratky
 • Evidence vratných obalů
 • Inventura

Snadné a vyzkoušené řešení díky neustálému vývoji je možné implementovat nové standardy téměř okamžitě. V současné době jsou postupně integrovány nové formy standartu INDUSTRY 4.0, kterými jsou především automatizace a digitalizace.Snadná integraceSystém G-WARE warehouse může pracovat jako nadstavba většiny ERP systému díky otevřené, modulární a portabilní architektuře. Infrastruktura je připravena pro platformy Windows a Linux samotná databáze poté může být provozována na MS SQL, PostgreSQL nebo Oracle. Aplikace pro snímání kódů může být instalována na terminály, které běží na OS Android nebo Windows CE. Flexibilita a škálovatelnost G-WARE warehouse poskytuje výkonný, škálovatelný a flexibilní systém řízení skladu v reálném čase, který vám pomůže zvýšit produktivitu, snížit náklady, zkrátit dobu plnění objednávky, zvýšit spokojenost zákazníků a poskytovat rychlou návratnost investic (ROI).

OSTATNÍ PRODUKTY G-WARE

G-WARE JIS

Řízení denních a sekvenčních dodávek (JIT/JIS) je koncept řízení dodávek mezi odběrateli a dodavateli postavený na technologii EDI. Pomocí tohoto přístupu zákazníci plánují expedici a výrobu svých dodavatelů.

Cílem je eliminovat nadbytečné zásoby a zvýšit flexibilitu celého dodavatelsko-odběratelského řetězce. Dodávky jsou řízeny odvolávkami od zákazníků, které poskytují informace o aktuálních potřebách zákazníků a jejich výhledu na nejbližší období.

Specializované řešení G-Ware Sequence je určeno pro automatické řízení Just-in-Time a Just-in-Sequence dodávek. Tento modul plně využívá EDI komunikaci pro výměnu zpráv v různých standardech (např. EDIFACT, Odette, VDA, ANSI, …).

Systém je úzce provázán s EDI a umí přijímat i odesílat EDI zprávy, jako jsou JIS odvolávky, předpovědi, a odesílat elektronické sběrné dodací listy a faktury. Při realizaci dodávek JIS je klíčové expedovat dodávky zákazníkovi řádně označené a bezchybně vyskládané na paletu a naložené do kamionu.

Aplikace zajistí tisk etiket a průvodní dokumentace. Bezchybnost dodávek je monitorována skenery snímajícími identifikační kódy ze sekvencovaných výrobků. Při realizaci dodávek je klíčové na základě kumulativních čísel připravit plán dodávek a zabezpečit vychystávání finálních výrobků podle FIFO. Při realizaci dodávek je také důležité seřadit a expedovat dodávky zákazníkovi řádně označené a bezchybně seřazené různými způsoby expedice

Při realizaci dodávek JIT (Just-in-Time) je důležité dodat zákazníkovi správné množství ve správném čase a správně zabalené. Dodávky jsou připravovány na základě plánu, který využívá kumulativní čísla. Při realizaci dodávek JIS (Just-in-Sequence) je klíčové dodat zákazníkovi správné množství ve správném čase a správném pořadí položek v manipulačních jednotkách i jejich umístění na kamionu.

Výhody:

 • Zajištění bezchybné expedice.
 • Splnění požadavků zákazníků na značení a dokumentaci dodávek.
 • Snížení nákladů na komunikaci a řízení dodávek.

G-WARE Portal

Webové řešení G-Ware Portal pro komunikaci s dodavateli slouží k usnadnění a zefektivnění systematické spolupráce mezi dodavatelem a odběratelem.

Modul nabízí konsolidovaný přehled o aktuálních schválených objednávkách, odvolávkách, stavech skladu a pohybu zásob, čímž umožňuje dodavatelům rychle reagovat dle aktuální potřeby odběratele. Dále je možné provést zákaznické úpravy, dle požadavků.

Současně má dodavatel možnost díky řešení modulu G-Ware Portal tisknout unikátní etikety konkrétního odběratele, čímž dochází k usnadnění identifikace a příjmů dodávek. Na základě elektronického dodacího listu provede následně odběratel skenováním rychlý a bezchybný příjem.

Výhody:

 • Shodné informace na obou stranách dodavatelského řetězce
 • Jednotné místo výměny informací
 • Okamžitý přehled o stavu dodávky
 • Expedice výrobků se zákaznickými etiketami, které usnadňují následný příjem
cs_CZ