Kompletní logistika

Firma SAPE Bohemia s.r.o. poskytuje logistické služby pro různé firmy působící v automobilovém průmyslu.

Způsoby dodávání dílů k zákazníkům

 1. JIT (just in time) – dodáváme výrobky v určeném množství a určeném čase dle požadavků zákazníka. Výrobky jsou vychystány, zabaleny a odeslány ve správném pořadí v paletách, které jsou nadefinovány dle požadavků zákazníka. Sekvenční odvolávky jsou zákazníkem zasílány průběžně, obsahují informace o Kennummer, typu vozidla, skupině výrobků, čísla dílů, montážní lince a sekvenčním čísle objednaných dílů dle montážního bodu. Systém umožňuje kontrolu správnosti vychystaných dílů. Tím se eliminuje lidská chybovost.

Základní filosofií je:

 • vyrábět jen to, co je potřebné a tak efektivně, jak je to jen možné,
 • zamezit plýtvání prostředků, času, kapacit a dalších ztrát,
 • důraz na 100% kvalitu výrobků.

JIT-A  – přímé dodávky z výrobního závodu dodavatele na logistickou plochu zákazníka, my dodáváme díly z logistické plochy dle potřeby přímo na takt montážní linky

JIT-B – dodávky přes firmu SAPE, výroba dodavatele dávkově, díly odeslány na sklad, kde se zásoba dílů pohybuje cca 2 dny, dále jsou díly dle požadavků zákazníka vychystány a odvezeny přímo k zákazníkovi na takt montážní linky

JIT-C – konečná kompletace modulu v SAPE zpravidla v taktu dle sekvenčních odvolávek zákazníka

 1. KANBAN

Díky tomuto řízení je umožněno bez větších investic redukovat zásoby ve skladu a přitom zlepšovat přesnost plnění termínů.

Nejdůležitější prvky využití systému u nás jsou:

 • vytvoření funkčních samořídících regulačních procesů mezi dodavateli a našimi jednotlivými sekvenčními oblastmi,
 • redukce skladových zásob,
 • možnost pružného a efektivního nasazení personálu
 1. CROSSDOCKING

Crossdocking je skladový process, který používáme pro zákazníky z důvodu zrychlení dodavatelských a distribučních řetězců a snížení nákladů na distribuci. Hlavní myšlenkou je přeprava zboží s minimální manipulací a skladováním. Tím je zajištěna rychlost i nákladová efektivita.

Hlavními výhodami je:

 • Zvýšení rychlosti dodavatelských řetězců
 • Velmi nízké nebo žádné náklady na skladování
 • Zkrácení dodavatelského řetězce
 • Zrychlení distribuce
 1. ZAJIŠTOVÁNÍ DODÁVEK DÍLŮ ZÁKAZNÍKOVI V ROZLOŽENÉM STAVU
 • Skladování dílů
 • Balení dle definovaných balících předpisů
 • Objednávání kontejnerů / LKWs
 • Nakládka a zaslání

Řízení skladu

WMS (Warehouse Management System)

Logistické operace v našich skladech jsou řízeny pomocí WMS. Veškeré činnosti skladu jsou zaznamenávány v reálném čase a umožňuje nám snadno kontrolovat celý proces. Každý den v jakémkoliv čase získáváme skutečné informace o:

 • aktuálním skladu zásob
 • počtu dodávek, které jsou na cestě od dodavatele (avíza)
 • počtu jednotlivých objednávek zaslaných zákazníkem

K řízení skladu pomocí WMS se používají etikety s čárovými kódy k jednoduché automatické identifikaci. Pracovníci jsou se systémem propojeni pomocí přenosných čteček čárových kódů.

Díky WMS je zamezeno zbytečnému vzniku chybovosti díky navádění operátorů ke správným skladovým pozicím. Tento systém umožňuje kontrolu pozic a jejich okamžitou optimalizaci.

Těmito službami se z nás stala efektivní a prosperující společnost, která se dokáže přizpůsobit požadavkům trhu.

Outsourcing logistického procesu

V současné době výrobní závody zjišťují, že firmy, které se specializují na zajištění outsourcingu v daném oboru, mají mnohem proškolenější a v dané problematice zkušenější pracovníky. Odpovědnost za problematiku nese jiný subjekt a výchozí firma se může plně věnovat svému oboru. Samozřejmě, že i náklady na zajištění specializované činnosti jsou při využití outsourcingu zpravidla nižší. Přinášíme do logistických procesů vyšší hodnotu prostřednictvím dlouhodobě budovaného know-how a technologií a tím zadavatelské firmě šetříme:

 • čas
 • lidské kapacity
 • finanční prostředky
cs_CZ