Obchodní činnost (export)

1) Nákup a prodej dílů pro autoprůmysl

2) Kompletace, balení dílů pro autoprůmysl

3) Zajištění přepravy (automobilová, letecká) nakoupeného či prodávaného zboží

4) Zajištění celních a spedičních služeb pro nakupované a prodávané zboží

 

ad 1) Sape Bohemia zajištuje nákup a prodej zboží (dílů) pro autoprůmysl v rámci i mimo Evropskou Unii a to jak na svůj účet nebo jako službu pro třetí stranu, dle jejich pokynů a dispozic.

ad 2) V případě požadavků může být zboží modifikováno, kompletováno, přebalováno či tříděno dle požadavků zákazníka ve vlastních či zákazníkových prostorách.

ad 3) Dle požadavků zákazníka je pro nákup a prodej dílů zajištěna vlastní nákladní automobilová přeprava v rámci celé Evropy nebo sjednaná smluvní letecká přeprava.

ad 4) Pro zajištění bezproblémového dodání zboží, materiálu až ke koncovému spotřebiteli, zajišťujeme veškeré celní a spediční služby, tak aby veškeré nutné procedury nijak nezatěžovali zákazníka a ani konečného příjemce zboží nebo materiálu.

cs_CZ