ISO 14001

ISO 14001 určuje kritéria, nikoli požadavky na míru ovlivňování životního prostředí, spíše mapuje rámec, který může společnost nebo organizace dodržovat při zavádění účinného EMS. Normu může použít jakákoli organizace, která chce zlepšit využití svých zdrojů, snížit plýtvání a náklady.

Postupem dle normy ISO 14001 dává vedení společnosti a zaměstnancům záruku, že je měřen a zlepšován dopad na životní prostředí.

ISO 14001:2016

en_US