Kariéra

Personální oddělení

Personální oddělení

Staň se naším novým zaměstnancem právě Ty!

Inovativně posouváme pojem logistiky kupředu.
Buďte jedním z nás a buďte součástí úspěšného týmu.
Máte další dotazy? Neváhejte nás kontaktovat.
Email: kariera@sapebohemia.cz
Telefon: +420 326 735 068

Pavlatová Laudová K.
Vedoucí personalistiky

Aktuální volné pozice

Operátor logistiky

Kontrola při odebrání prvního kusu z obalu, zda číslo dílu souhlasí se závěskou na obalu. Vychystávání dílů dle požadavků firmy Škoda Auto a.s. dle výlepu. Kontrola vychystaných dílů – zda souhlasí s výlepem (dodržovaní tzv. křížové kontroly).

Podrobnosti

Řidič VZV

Příjem materiálu na sklady SKL a SPO fyzicky (kontrola dodaného množství dle průvodních dokladů – dodacího listu, při zjištění neshody informuje vedoucího směny s pracovníka dispečinku). Výdej materiálu na sekvenční pracoviště a kontrola vydaného materiálu. Správné a včasné skenování závěsek.

Podrobnosti

Koordinátor sekvenčního pracoviště

Kontrola správnosti vychystaných sekvencí dle požadavků Škoda – JIS odvolávek. Kontrola správnosti skenování všech závěsek. Dodržování skladových pozic = dodržování rozvržení ploch (layout) pro schválený účel.

Podrobnosti

Vedoucí směny

Přebírání a předávání směny – zaznamenávání všech událostí v průběhu směny do formuláře „Předávání směn“. Spolupráce s vedoucím haly ve všech činnostech týkajících se skladu a externě nakupovaných služeb. Správa a organizace údržby vozového parku v péči oddělení logistiky.

Podrobnosti

Dispečer

Provádění přijmu materiálu. Vedení evidence vratných obalů v systému DCIx. Editace, oprava dodacích listů, tisk interních etiket.

Podrobnosti

Disponent

Kontrola plánu FAB. Kontrola stavů zásob – provádění inventur. Na základě stavu zásob a plánů Škoda správné vystavení objednávky KANBAN a odeslání dodavatele.

Podrobnosti

Vedoucí dispečinku

Provádění příjmu materiálu, polotvarů do sytému DCIx a LOGIS. Vedení evidence vratných obalů v sytému DCIx. Editace, oprava dodacích listů, tisk interních etiket.

Podrobnosti

en_US